Ontdek jouw wereld met Mikz

Het Coronavirus


Tweede lockdown kinderopvang

Het kabinet heeft besloten dat vanaf 16 december 2020 tot (voorlopig) 8 februari 2021 de kinderopvang gesloten wordt. Wél is er noodopvang mogelijk, maar de regels daarvoor zijn anders dan bij de eerste lockdown in het voorjaar van 2020.

De belangrijkste regels waaraan kinderopvangorganisaties, en dus ook Mikz, zich moeten houden zijn dit keer:

  • Alleen voor kinderen voor wie ouders een al lopende overeenkomst met de kinderopvangorganisatie hebben mag noodopvang worden aangeboden, in principe voor de dagen/dagdelen van de lopende overeenkomst
  • Alleen voor kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben mag noodopvang worden aangeboden (of wanneer minimaal één ouder een cruciaal beroep heeft en ouders echt niet zonder noodopvang kunnen)

Dinsdag 15 december is een mail naar alle Mikz-ouders verzonden met informatie over de organisatie van de noodopvang door Mikz. Vanaf donderdag 17 december 12.00 uur kunnen Mikz-ouders via hun Jaamo ouderportaal (onder huidig pakket, product noodopvang) noodopvang aanvragen voor de periode vanaf maandag 21 december. Mikz informeert ouders via mail over nadere ontwikkelingen. 

 

 

(18-01-2021, 8.48 uur)