Ontdek jouw wereld met Mikz

Kinderopvangtoeslag 2019 stijgt fors


De aanwezigheid van twee zelf­benoemde gezinspartijen in de regeringscoalitie is merkbaar: de kinderbijslag gaat een paar tientjes omhoog om gezinnen te onder­steunen. Daarnaast gaat de kinderopvangtoeslag fors omhoog. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen. Om een idee te geven, berekende de Consumen­tenbond eerder dat ouders met 20 dui­zend euro jaarinkomen dit jaar 13.212 euro toeslag krijgen als een kind drie dagen per week steeds 11 uur op de opvang is. Die toeslag gaat 1.195 euro om­hoog. Verdienen de ouders 40 duizend euro, dan kregen ze dit jaar 11.946 euro toeslag en volgend jaar 1.284 euro extra. Bij 80 duizend euro jaarinkomen gaat de toeslag van 8.684 euro met 1.857 euro omhoog. Het kabinet heeft 248 miljoen euro uitgetrokken voor de hogere toe­slag. Die wordt al in december van dit jaar uitbetaald. De hogere toeslag moet de stijgende maximum-uurprijs voor de dagopvang en voor gastouderopvang compenseren. De prijzen gaan omhoog omdat hogere eisen worden gesteld aan de opvang.

(Bron: de Volkskrant, 21 december 2018)