Flexopvang

Flexopvang

Flexibele dagopvang op 4 kindcentra

Voor ouders met afwijkende arbeidstijden biedt Mikz op de volgende vier locaties flexibele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar:

Voor het flexaanbod gelden de vol­gende voorwaarden:

  • Vaste dagen minimaal 52, 48 of 40 weken
  • Wisselende dagen minimaal 40 weken
  • Minimale afname van 4 uur per keer
  • Kinderen kunnen gebracht worden tussen half acht en negen uur 's morgens en tussen twaalf en half twee 's middags
  • Kinderen kunnen opgehaald worden tussen twaalf en half twee 's middags en opgehaald worden tussen vier uur 's middags en half zeven 's avonds.  

Voor een goede planning is het belangrijk dat het rooster tijdig doorgegeven wordt aan de afdeling Klantadvies. Tijdig betekent voor de 1e van de maand voor de opvang in de tweede helft van de maand. En voor de 15e van de maand voor de opvang in de eerste helft van de volgende maand. Bijvoorbeeld:

Opvang vindt plaats:

Opvang doorgeven:

Van 16-31 januari 2018

Voor 1 januari 2018

Van 1-15 februari 2018

Voor 15 januari 2018


Let op:
het aantal plaatsen flexibele opvang is in balans met het aantal dagen vaste opvang op een locatie. Dit kan betekenen dat flexibele opvang op bepaalde dagen niet mogelijk is, omdat alle plaatsen voor flexibele opvang op de betreffende locatie al zijn bezet.

Neem voor meer informatie over flexibele opvang contact op met de medewerkers van Klantadvies. De afdeling is te bereiken via klant@mikz.nl en van maandag tot enmet vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur op het telefoonnummer 0416-369660 (keuze 1).