Nieuwe pedagogische visie Mikz

Nieuwe pedagogische visie Mikz

Mikz kinderopvang heeft op woensdag 7 juni een mini-congres georganiseerd waarop alle Mikz-medewerkers en samenwerkingspartners uit onder meer het onderwijs zich konden laten informeren over onze nieuwe pedagogische visie.  

 

Mikz hanteert hierbij het principe van de drie pedagogen. De eerste pedagoog zijn de kinderen zelf; kinderen leren het meeste van elkaar en door binnen de groepen op de kinderopvang  samen te spelen leren ze praten, luisteren en communiceren en daarmee bouwen ze zelfvertrouwen op. De tweede pedagoog zijn de volwassenen, met name de ouders en de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. De derde pedagoog wordt gevormd door de ruimte en het materiaal. Een rijke speelleeromgeving moedigt kinderen aan om te onderzoeken en stimuleert hun creativiteit.

Wij gaan hierbij uit van een krachtig en positief kindbeeld en houden uiteraard ook rekening met de vernieuwde wet- en regelgeving rondom kinderopvang die per 1 januari 2018 ingaat.

De komende tijd gaan we deze nieuwe pedagogische visie omzetten naar pedagogisch handelen op al onze locaties.

We delen onze nieuwe visie graag met iedereen die daar belangstelling voor heeft. Daarom hebben we deze samengevat in een informatieve en compacte brochure die u hier (klik voor PDF) kunt downloaden. 

 

Geplaatst op: 07-06-2017