SPELEND
BOUWEN

aan je toekomst

Kernwaarden Mikz


Iedere dag opnieuw laten we ons inspireren door onze kernwaarden. Samen met onze missie en visie maken de kernwaarden Mikz tot één betekenisvol, inspirerend geheel. Wie zijn we, waarvoor staan we en waar bouwen we aan?


Plezier

Plezier is een essentiële levensbehoefte en kracht van ieder mens. Plezier trekt aan, verbindt, geeft energie en betekenis aan wat we doen, met en voor elkaar. Ongeacht wie je bent of wat je rol is. Met plezier slagen we beter in wat we willen bereiken. Heb je plezier in wat je doet, dan ben je oprecht betrokken, heb je doorzettingsvermogen en ontstaan verbindingen die blijvend zijn. Plezier is een vorm van intrinsieke motivatie, leidt tot verantwoordelijkheid nemen en eigen initiatief. Met plezier creëer je enorm gedreven samenwerkingsverbanden en loyale klanten. Niet omdat jij dat wilt, maar omdat de ander graag bij je blijft en met je samenwerkt. Omdat jij voorziet in het plezier van die ander. Plezier is geven en krijgen, in die volgorde.


Bevlogen meesterschap

Bij Mikz voel je de bevlogenheid. De bevlogenheid om elk kind vanuit een professionele blik te zien, aan te steken en verder te brengen. De bevlogenheid om met elkaar te werken aan de toekomst van elk kind. De toewijding van ouders. Van hun mening en betrokkenheid. Wij omarmen het. Vragen het. En we blijven realistisch, deskundig en oprecht. We kijken naar kinderen, luisteren naar hen. We kennen hen, voelen hen aan en begeleiden hen. Onze kinderen staan op één. Wij maken afspraken waar we ons aan houden en zetten graag een stap extra.


Huiselijk

Huiselijk is de waarde die bij Mikz tot uiting komt door de warme sfeer en uitstraling die zij iedere dag wil waarmaken. De huiselijkheid van Mikz is zichtbaar en voelbaar door de sfeervolle uitdagende locaties en de avontuurlijke speelplaatsen. Het voelt als een huis. De kinderen en de pedagogische professionals moeten zich helemaal thuis kunnen voelen. Juist omdat het kind niet in zijn vertrouwde omgeving is. Speelhoeken zijn het huiselijk domein van de kinderen en worden gevuld met prikkelende en vertrouwde materialen. 

Huiselijk staat ook voor veiligheid. Veiligheid van de faciliteiten, maar ook veiligheid in communicatie. Daarmee haakt huiselijk ook aan respectvol: je veilig voelen met wie je bent, met je eigen verhalen, wensen en verlangens. Huiselijk gaat samenvattend over de menselijke maat, de werkelijke aandacht voor een gastvrije ontvangst en uitstraling in een sfeervolle verblijfsruimte. Daarbij is het naleven van de met elkaar gemaakte afspraken belangrijk om de continuïteit te borgen. Maar ook om de warme geborgenheid, als belangrijk kenmerk van een goed huis, vast te houden.


Crea(c)tief

Creativiteit is een proces wat we continue in beweging houden. De volwassene ziet wat er leeft en biedt actief materiaal aan om het creatieve proces vanuit het ontdekken te stimuleren; CREA(C)TIEF! Kinderen verwerven kennis en ontwikkelen vaardigheden door actief betrokken te zijn in relatie met mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Daarvoor moeten ze dan wel ruimte en materiaal krijgen. Voorwaarde voor actief leren is een stimulerende, maar geordende speelleeromgeving, een situatie waarin kinderen keuzes kunnen maken en naar die keuzes kunnen handelen. Het aanbieden van een rijke omgeving is een absolute voorwaarde om kinderen tot betrokken activiteiten te brengen. De gedrevenheid om grip te krijgen op de werkelijkheid vraagt om een gevarieerd aanbod van materialen en activiteiten die écht aanspreken. Een omgeving is rijk als het continu aanzet tot verkennen, tot handelen, tot aftasten en ontdekken, tot beschrijven en vergelijken, tot bediscussiëren en tot expressie in allerlei vormen, om dat wat indruk heeft gemaakt te verwerken. Mikz waardeert de speelomgeving op tot een fijne plek vol verrassingen; een plek waar iets te beleven valt, te exploreren en waar iets avontuurlijks te proeven is. Een omgeving die crea(c)tiverend werkt voor kinderen én volwassenen. Crea(c)tiviteit is geen eigenschap maar het is in ons zijn, onze denkwijze en leerprocessen.