Ontdek jouw wereld met Mikz

Uitingen van ongenoegen en klachten


Wij doen ons best zodat alle kinderen een geweldige tijd hebben bij Mikz en dat jij je als ouder gezien en gehoord voelt. Natuurlijk vinden we het fijn om complimenten krijgen, maar het kan ook voorkomen dat je een keer minder tevreden bent. Het is belangrijk dat wij hiervan op de hoogte zijn. Een kritische noot of uiting van ongenoegen stelt ons namelijk in staat om ons aanbod en onze werkwijze nog beter af te stemmen op jouw wensen en behoeften.  

Ben je ergens ontevreden over, bespreek dit dan eerst met de betreffende medewerker van de locatie of het servicebureau en eventueel met de (wijk)manager. Kom je er samen niet uit, dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen middels de button onderdaan deze pagina.  

Wij behandelen je klacht dan volgens het klachtenreglement  

Klachtenloket  

Kun je je niet vinden in het uiteindelijke resultaat van ons klachtenreglement? Of leg je je klacht liever aan een onafhankelijke instantie voor? Neem dan contact op met het Klachtenloket Kinderopvang. Het Klachtenloket is te bereiken via info@klachtenloket-kinderopvang.nl of via tel. 0900 - 1877.  

Geschillencommissie  

Indien je er niet uitkomt bij het klachtenloket kun je je klacht bij de geschillencommissie indienen. Je kunt ook direct een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag. Nadere informatie hierover is te vinden op de website van de geschillencommissie: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/  

 

 

Klachtenformulier