Ontdek jouw wereld met Mikz

Veelgestelde vragen


 

Corona

 

Wat doet Mikz om de dagelijkse opvang van je kind(eren) te kunnen blijven voortzetten. Welke mogelijkheden zien we?

We hebben een samenwerking met een betrouwbare commerciële organisatie (Coronalab) opgezet. Wanneer de wachttijd voor een Coronatest bij de GGD langer is dan 24 uur, worden onze medewerkers door deze organisatie zeer snel getest en is de uitslag binnen 24 uur binnen. Bij een negatieve test zijn onze medewerkers dus snel inzetbaar.

Onze medewerkers maken overuren, we werven momenteel 5 extra invalkrachten, naast de normale pool van vaste invalkrachten en schakelen zo nodig gespecialiseerde uitzendbureaus in.

Er staan verschillende vacatures uit om medewerkers te werven

Mikz is in overleg met de scholen om bij eventuele sluiting of meer besmettingen gezamenlijk te communiceren. Sluiting van school betekent zeker niet meteen sluiting van de opvang en andersom geldt hetzelfde

 

Wat zou je kunnen merken van bovenstaande Corona maatregelen?

Het kan voorkomen dat je kind andere medewerkers ziet, of opgevangen wordt op andere groep. Voorlopig is het ruilen van dagen vrijwel niet mogelijk. Dat geldt ook voor het aanbieden van extra opvang als scholen (een groep) sluiten. Je kunt ruildagen en extra opvang nog wel aanvragen, de kans op goedkeuring is dus kleiner. Ook kan het voorkomen dat we een groep of locatie tijdelijk moeten sluiten. Vanzelfsprekend proberen we je hierover zo snel mogelijk te informeren.

Er zijn 2 mogelijkheden: de GGD kan opdracht geven tot sluiting wanneer het gaat om besmettingen van medewerkers, ouders of kinderen of de sluiting kan het gevolg zijn van het gebrek aan voldoende medewerkers waardoor de opvang niet verantwoord is, dan kan Mikz die keuze zelf maken. 

Wat vragen we vriendelijk en met zekere ernst aan jou? Ouders komen niet meer in het gebouw (behalve ouders met kinderen van 0-2 jaar); 1 ouder of begeleider brengt en haalt de kinderen; een mondkapje of spatmasker is zeer wenselijk; houd afstand van elkaar.

Heb je klachten of ben je in contact geweest met iemand die besmet is en besmettelijk was tijdens jullie contact, blijf alsjeblieft thuis en laat iemand anders je kind(eren) brengen en halen doen

Laten we met z'n allen alert blijven en de rust bewaren. Door elkaar te helpen met de handhaving van deze regels hopen we van harte de opvang van je kind(eren) te kunnen blijven aanbieden.

 

Algemeen

 

 

Ik ben op zoek naar een kinderopvang. Verzorgen jullie ook rondleidingen?

Jazeker! Het is mogelijk om via de website een rondleiding aan te vragen. Dat doe je onder het kopje INSCHRIJVEN. Een pedagogisch medewerker van de betreffende locatie neemt binnen enkele werkdagen telefonisch contact op om een afspraak in te plannen voor een (digitale) rondleiding.

 

Ik heb ingeschreven. Hoe gaat het nu verder?

Wat leuk dat je gekozen hebt voor Mikz Kinderopvang! Wanneer je de inschrijving hebt gedaan ontvang je binnen 2 werkdagen bevestiging van ontvangst. De inschrijving wordt vervolgens doorgezet naar de planner van de gewenste locatie. Afhankelijk van de gewenste startdatum wordt er +/- 4 – 6 maanden van te voren telefonisch contact gezocht om de plaatsingsmogelijkheden te bespreken. Als (een deel van) de gevraagde opvang niet mogelijk blijkt overleggen we wat alternatieven zijn (bv. een andere dag, andere locatie of plaatsing op de wachtlijst).

 

Hoe ver van te voren geven jullie een plaatsingsgarantie?

We streven ernaar uiterlijk 4 – 6 maanden voor de gewenste startdatum een aanbod te doen. Bij plaatsingen op kortere termijn zal er eerder contact opgenomen worden. We houden rekening met de datum van inschrijving.

 

Is het mogelijk om halve dagopvang af te nemen?

Dat is mogelijk bij het 52-weken-pakket. Op druk bezochte locaties en/of populaire dagen is beperkt plaats voor deze opvangvormen. Voor halve dag opvang geldt een afwijkend tarief.

 

Hoe kan ik de opvang opzeggen? En wat is de opzegtermijn?

Opzeggen kan eenvoudig via Ouderportaal. Dit doe je via ‘nieuwe aanvraag/structurele wijziging’. Zodra wij de opzegging hebben verwerkt, ontvang je een bevestiging van opzegging per mail.

De opzegtermijn is 1 maand en kan op ieder moment van de maand ingaan. Wanneer je bijvoorbeeld op 20 september opzegt zal de opvang gestopt worden per 20 oktober. Dit geldt niet voor peuterspeelzaal. Opzegging van peuterspeelzaal kan alléén per de 15e of laatste dag van de maand. Wanneer je bijvoorbeeld op 20 september opzegt stopt de opvang per 31 oktober.

 

Hoe kan ik een 2e (of volgend) kind uit mijn gezin inschrijven?

Maak je al gebruik van onze opvangmogelijkheden? Dan heb je als ouder een account in het Ouderportaal. Wanneer je bent ingelogd kies je in het menu voor ‘nieuw kind inschrijven’. Hier geef je ook de nieuwe opvangwens door.

 

Ik wil de bestaande opvang van mijn kind uitbreiden of wijzigen. Hoe pak ik dat aan?

We ontvangen de aanvraag voor wijziging of uitbreiding in opvang graag via het Ouderportaal. Dit kan gedaan worden door te kiezen voor een nieuwe aanvraag, vervolgens voor structurele wijziging. In deze wijziging kan de nieuwe opvangwens kenbaar gemaakt worden. Je ontvangt hiervan een bevestiging en je zoon of dochter wordt hiermee automatisch op de wachtlijst geplaatst. De planner zal dan vervolgens contact opnemen om de plaatsingsmogelijkheden te bespreken.

 

Hoe en wanneer is het servicebureau van Mikz bereikbaar?

Staat je vraag niet bij de veelgestelde vragen, dan kun je contact opnemen via ons CONTACTFORMULIER. Heb je een dringende vraag of een vraag die je niet digitaal wil stellen, dan zijn we natuurlijk ook telefonisch bereikbaar. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 uur. Buiten deze openingstijden is het niet mogelijk met het servicebureau in contact te komen.

 

Kinderopvangtoeslag/Financieel

 

Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik dan terecht?

Vragen over de inhoud van je factuur stel je via ons CONTACTFORMULIER. Denk hierbij aan vragen over het aantal gefactureerde uren of afgenomen dagen.

Vragen over betaling van de factuur of automatische incasso stel je via boekhouding@mikz.nl.

 

Waarom ontvang ik een factuur terwijl mijn kind alleen in de schoolweken komt?

We factureren (alle opvang) gedurende 12 maanden per kalenderjaar. Het maandbedrag op de factuur is de op jaarbasis te factureren opvang, gedeeld door 12 kalendermaanden. Zo ontvang je maandelijks, 12 x per jaar, een gelijke factuur. Dat is wel zo prettig, want de kinderopvangtoeslag wordt ook maandelijks gestort.

 

Hoe weet ik wat ik netto per maand betaal?

Omdat de kinderopvangtoeslag inkomensafhankelijk is, is het netto maandbedrag voor iedere ouder anders. Om je op weg te helpen staat er op onze website een rekenhulp waarin de kinderopvangtoeslag verwerkt is. Deze REKENHULP is te vinden op de website onder het kopje ‘Tarieven’. Je kunt hierin ook de verschillende pakketten vergelijken en bepalen welk pakket in jouw situatie het voordeligst is.

 

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de belastingdienst. Om erachter te komen of je recht hebt op kinderopvangtoeslag check je de voorwaarden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-kinderopvangtoeslag

 

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Het aanvragen van kinderopvangtoeslag gaat via de Belastingdienst Toeslagen. Je hebt hiervoor een aantal gegevens van ons nodig, zoals: het LRK nummer van de opvanglocatie, het uurtarief en het aantal opvanguren per maand. Wanneer de opvang definitief is sturen wij digitaal een overeenkomst waarop deze gegevens terug te vinden zijn. Meer informatie over kinderopvangtoeslag vind je op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hoe-moet-ik-kinderopvangtoeslag-aanvragen

 

Ik wil de factuur maandelijks automatisch laten incasseren. Kan dat?

Jazeker! Om een automatische incasso te activeren hebben we een machtiging nodig. Je kunt hiervoor een verzoek indienen via het CONTACTFORMULIER. Je ontvangt van ons een nieuw contract met de mogelijkheid je IBAN en akkoord voor automatische incasso op te geven. Zodra dit is verwerkt worden de facturen automatisch geïncasseerd rond de 25e van de maand.

 

Waarom betaal ik voor feestdagen als de opvang gesloten is?

Personeels- en overheadkosten lopen door op feestdagen. Daarom betaal je ook voor deze sluitingsdagen. Zouden wij deze dagen niet in rekening brengen, dan moeten de kosten worden verdeeld over minder dagen, waardoor de uurprijs hoger wordt. We volgen hiermee het advies van belangenvereniging Boink (https://www.boink.info/faq).

 

Ouderportaal

 

Hoe wijzig ik zelf mijn gegevens (bijvoorbeeld adres)?

Na inloggen in het Ouderportaal kies je voor mijn profiel (rechts bovenin). Hier kun je veel gegevens zelf bijwerken. Hier wijzig je ook je wachtwoord en kun je bijvoorbeeld een profielfoto toevoegen.

 

Waarom vragen jullie om mijn BSN – nummer?

Mikz heeft bericht ontvangen van de belastingdienst dat er scherpe controle gaat plaatsvinden op de maandelijkse rapportage die Mikz aan hen stuurt. Mikz stelt deze lijst op door de gegevens uit ons systeem in een overzicht te plaatsen. De belastingdienst controleert aan de hand van die informatie of je recht hebt op Kinder Opvang Toeslag (KOT).

De belastingdienst heeft Mikz gewaarschuwd dat er bij het ontbreken of onjuist vermeld staan van jouw (ouder en kind) gegevens kan worden besloten om de KOT per direct stop te zetten. Je zou dan geen KOT meer ontvangen. Het is daarom van belang om je gegevens na te kijken in het Ouderportaal en de ontbrekende gegevens (BSN, geboortedatum) in te vullen in het Ouderportaal. Als het niet lukt om je BSN nummer aan te passen of te wijzigen dan kun je telefonisch contact opnemen met de afdeling Klantadvies.

 

Afmelden, ruilen en extra (vakantie)opvang

 

Hoe meld ik mijn kind af voor de opvang?

Incidenteel afmelden doe je via het ouderportaal. Je kiest in het menu voor ‘planning’ (via de app) of ‘ingeplande dagen’ (via PC). Vervolgens geef je via de knop ‘afmelden’ de afwezigheid door voor de betreffende dag. Je kunt er ook voor kiezen om de ingeplande opvang in de kalender aan te klikken en daarna op afmelden te klikken.

 

Als ik mijn kind afmeld, worden de kosten dan in mindering gebracht op de factuur?

Nee. Omdat de kindplanning en personele planning zijn afgestemd op de komst van jouw kind én de vaste lasten voor Mikz dus doorlopen, wordt een afmelding niet in mindering gebracht op de factuur. Je kunt deze dag mogelijk wel inhalen op een ander moment. Kijk op Ouderportaal voor de spelregels van het ruilbeleid.

 

Ik gebruik hele dagopvang. Kan ik een halve dag afmelden?

Nee dat kan niet. Bij afname van een hele dag kan alleen de gehele dag afgemeld worden.

 

Kan ik opvangdagen ruilen?

Het kan incidenteel voorkomen dat je op je vaste opvangdag geen gebruik maakt van de opvang. Als service bieden we de mogelijkheid deze dag te ruilen. Maak je geen gebruik van je ruildag dan vervalt deze. Er vindt geen restitutie plaats. Voor alle spelregels rondom het ruilen, kijk op ouderportaal. Zodra de regels voor het ruilen voor 2021 bekend zijn, zullen deze verstuurd worden en daarna geplaatst worden op het Ouderportaal.

 

Tot wanneer kan ik de opvang afmelden om een ruildag te krijgen?

De opvang moet 24 uur voor aanvang via ouderportaal worden afgemeld. Alleen dan ontstaat een ruildag.

 

Hoe vraag ik een ruildag aan?

Een ruilaanvraag doe je via het ouderportaal. Deze aanvraag kun je alleen doen als je eerst een opvangdag hebt afgemeld. Je start een nieuwe aanvraag via ‘aanvragen’ en kiest voor ‘ruildag’. Hier kies je de nieuwe opvangdag en de te ruilen datum. Je ruildag is pas ingepland nadat je akkoord hebt gekregen. Ruilaanvragen per mail, contactformulier of telefonisch worden niet behandeld.

 

Waar kan ik mijn beschikbare ruildagen terugvinden?

Om je beschikbare ruildagen in te zien start je een nieuwe aanvraag. Vervolgens kies je voor ‘ruildag’. Je ziet in de nieuwe aanvraag welke afgemelde dagen beschikbaar zijn om in te zetten.

 

Hoe lang blijft mijn ruildag geldig?

Ruildagen zijn tot 365 dagen na de afgemelde datum inzetbaar, mits er een actieve overeenkomst is. Er is wel een maximum verbonden aan het aantal inzetbare ruildagen per kalenderjaar. Dit zijn de regels voor 2020. In 2021 zullen andere regels gaan gelden.

 

Hoe vaak mag ik ruilen?

Ruilen is een service. Om de pedagogische kwaliteit en rust op de groep te bewaren kun je maximaal 10x per kalenderjaar ruilen. Op 1 januari start de teller weer opnieuw. Dit zijn de regels voor 2020. In 2021 zullen andere regels gaan gelden.

 

Hoe vraag ik extra opvang aan?

Incidentele extra opvang vraag je aan via het Ouderportaal. Je start een nieuwe aanvraag via ‘aanvragen’ en kiest voor ‘extra’. Hier kies je de nieuwe opvangdag. Je extra opvang is pas ingepland nadat je akkoord hebt gekregen. Aanvragen per mail, contactformulier of telefonisch worden niet behandeld.

 

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag voor een ruildag of extra opvang?

Aanvragen voor extra opvang of ruildagen worden ongeveer 2 weken voor aanvang beoordeeld op basis van beschikbaarheid. Er wordt dan gekeken of er een plekje beschikbaar is op de groep. Dit kan pas wanneer we de roosters voor onze pedagogisch medewerkers definitief gemaakt hebben.

 

Klopt het dat ik geen hele dagen kan ruilen voor halve dagen?

Ja, dat klopt. Wanneer je een hele dag afneemt mag deze geruild worden voor een hele dag. Bij een halve dag gelden dezelfde regels. Het is niet mogelijk om 2 halve dagen in te zetten voor 1 hele opvangdag.

 

Kan ik een halve (ruil)dag aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. Je kan een hele ruildag dag inzetten voor een halve dag opvang. Het resterende tegoed komt daarbij te vervallen. Je kunt mogelijk ook extra opvang aanvragen voor een halve dag. Dit is beperkt mogelijk.

  

Waar kan ik de tegoeden van mijn ingekochte vakantiedagen (BSO) terugvinden?

In ouderportaal vind je in het menu de optie ‘tegoeden’. Hier zie je het nog beschikbare tegoed. Je vindt hier ook je gebruikte tegoeden terug.

 

Ik kan geen tijden kiezen bij een aanvraag vakantieopvang. Klopt dit?

Ja, dat klopt. Je krijgt mogelijk alleen het tijdvak te zien van de reguliere BSO opvang. Wanneer de tijden afwijken van dit tijdvak mag het genoteerd worden in de opmerkingen. Bij het beoordelen van de aanvraag zullen de tijden door ons worden aangepast.