SPELEND
BOUWEN

aan je toekomst

Veelgestelde vragen


Heb je een vraag? Vind hier het antwoord. Staat je antwoord er niet tussen? Neem dan contact met ons op. 

Algemeen

Ik ben op zoek naar een kinderopvang. Verzorgen jullie ook rondleidingen?

Jazeker! Kom gerust eens kijken op de locatie van jouw keuze. Vul dit formulier in en een pedagogisch medewerker van de locatie neemt zo snel mogelijk contact met je op voor het inplannen van een (digitale) rondleiding.  

Ik heb ingeschreven. Hoe gaat het nu verder?

Wat leuk dat je gekozen hebt voor Mikz Kinderopvang! Wanneer je de inschrijving hebt gedaan ontvang je direct een automatisch verstuurd bericht, zodat je weet dat de inschrijving gelukt is. Binnen 5 werkdagen word je gebeld door de planner van de gewenste locatie. Zij neemt de inschrijving met je door om de opvangwens goed in beeld te krijgen. Mocht er direct plaats zijn wordt dit met je besproken. Mocht dat niet het geval zijn dan plaatsen we je kind op de wachtlijst. Zodra er op een later moment een plekje beschikbaar komt nemen we opnieuw contact met je op. In de tussentijd word je met enige regelmaat geïnformeerd over de stand van zaken. 

Hoe ver van tevoren weet ik of mijn kind geplaatst kan worden?

We streven ernaar je bij een inschrijving voor dagopvang ongeveer 8 maanden voor de start te informeren over plaatsingsmogelijkheden. Bij de BSO ligt de termijn op ongeveer 1 jaar voor de gewenste startdatum. De peuterspeelzaal wordt wat korter van tevoren gepland. We geven rond 3 tot 4 maanden voor de start graag meer informatie. We begrijpen dat je snel wilt weten of en wanneer je kind geplaatst kan worden. Met de huidige ontwikkelingen in de kinderopvang zijn ook bij Mikz wachtlijsten ontstaan. Daardoor kunnen we de doorstroom van 4-jarigen, 7+ kinderen en uitstromers niet binnen bovengenoemde streeftermijnen plannen. Het kan voorkomen dat je iets later dan je van ons verwacht een bericht krijgt. 

Is het mogelijk om halve dagopvang af te nemen?

Halve dagopvang wordt niet aangeboden.

Hoe kan ik de opvang opzeggen? En wat is de opzegtermijn?

Opzeggen kan eenvoudig via Ouderportaal. Dit doe je via ‘contracten’ (te vinden onder ‘account’ onder in het menu) en vervolgens kies je bij het juiste contract voor ‘opzeggen’. Zodra wij de opzegging hebben verwerkt, ontvang je een bevestiging van opzegging per mail. Wil je gedeeltelijk opzeggen? Dat doe je door het doorgeven van een ‘structurele wijziging’. Ook hiervoor ga je naar je account. Via het plusteken start je een nieuwe aanvraag. De opzegtermijn is 1 maand en kan op ieder moment van de maand ingaan. Wanneer je bijvoorbeeld op 20 september opzegt zal de opvang gestopt worden per 20 oktober. Dit geldt niet voor peuterspeelzaal. Opzegging van peuterspeelzaal kan alléén per de 15e of laatste dag van de maand. Wanneer je bijvoorbeeld op 20 september opzegt stopt de opvang per 31 oktober. Los ingekochte vakantiedagen kunnen alleen per hele maand stopgezet worden. 

Hoe kan ik een 2e (of volgend) kind uit mijn gezin inschrijven?

Maak je al gebruik van onze opvangmogelijkheden? Dan heb je als ouder een account in het Ouderportaal. Wanneer je bent ingelogd kies je in het menu onder account voor ‘nieuwe inschrijving’. Hier geef je ook de nieuwe opvangwens door. 

Mijn kind(eren) maakt al gebruik van opvang bij Mikz.

Krijg ik voorrang op plaatsing voor een 2e (of volgend) kind uit mijn gezin?

Ja, als een gezinslid al gebruik maakt van onze opvang krijgen 2e en volgende kinderen voorrang bij plaatsing.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor de BSO?

Maak je al gebruik van onze opvangmogelijkheden? De eenvoudigste manier om aan te melden is via het ouderportaal. Dit werkt als volgt; je kiest in je account voor ‘structurele wijziging’. Via het plusteken start je een nieuwe aanvraag. In de toelichting ontvangen we graag de gewenste opvangdagen en de keuze voor de basisschool. Wij gaan ermee aan de slag en houden je op de hoogte. Ben je nog geen klant dan kun je het inschrijfformulier op onze website invullen. Ben je eerder klant geweest, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website.  

Ik maak al gebruik van kinderdagopvang bij Mikz, krijg ik voorrang op plaatsing bij de BSO?

Ja, kinderen die al gebruik maken van opvang bij Mikz krijgen voorrang bij doorstroom naar een andere opvangsoort.

Ik wil de bestaande opvang van mijn kind uitbreiden of wijzigen. Hoe pak ik dat aan?

Een aanvraag voor wijziging of uitbreiding doe je eenvoudig via het Ouderportaal. Je kiest in je account voor ‘structurele wijziging’. Via het plusteken start je een nieuwe aanvraag. In de toelichting maak je de nieuwe opvangwens kenbaar. Je ontvangt hiervan een bevestiging en je zoon of dochter wordt hiermee automatisch op de wachtlijst geplaatst. De planner zal dan vervolgens contact opnemen om de plaatsingsmogelijkheden te bespreken. 

Hoe en wanneer is het servicebureau van Mikz bereikbaar?

Staat je vraag niet bij de veelgestelde vragen, dan kun je contact opnemen via ons contactformulier. Heb je een dringende vraag of een vraag die je niet digitaal wil stellen, dan zijn we natuurlijk ook telefonisch bereikbaar. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 uur. Buiten deze openingstijden is het niet mogelijk met het servicebureau in contact te komen. 

Kinderopvangtoeslag/Financieel

Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik dan terecht?

Vragen over de inhoud van je factuur stel je via ons contactformulier. Denk hierbij aan vragen over het aantal gefactureerde uren of afgenomen dagen. Vragen over betaling van de factuur of automatische incasso stel je via boekhouding@mikz.nl 

Waarom ontvang ik een factuur terwijl mijn kind alleen in de schoolweken komt?

We factureren (alle opvang) gedurende 12 maanden per kalenderjaar. Het maandbedrag op de factuur is de op jaarbasis te factureren opvang, gedeeld door 12 kalendermaanden. Zo ontvang je maandelijks, 12 x per jaar, een gelijke factuur. Dat is wel zo prettig, want de kinderopvangtoeslag wordt ook maandelijks uitbetaald. 

Hoe weet ik wat ik netto per maand betaal?

Omdat de kinderopvangtoeslag inkomensafhankelijk is, is het netto maandbedrag voor iedere ouder anders. Om je op weg te helpen staat er op onze website een rekenhulp waarin de kinderopvangtoeslag verwerkt is. Deze rekenhulp is te vinden op de website onder het kopje ‘Tarieven’. Je kunt hierin ook de verschillende pakketten vergelijken en bepalen welk pakket in jouw situatie het voordeligst is. 

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst. Om erachter te komen of je recht hebt op kinderopvangtoeslag check je de voorwaarden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-kinderopvangtoeslag 

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Het aanvragen van kinderopvangtoeslag gaat via de Belastingdienst Toeslagen. Je hebt hiervoor een aantal gegevens van ons nodig, zoals: het LRK-nummer van de opvanglocatie, het uurtarief en het aantal opvanguren per maand. Wanneer de opvang definitief is sturen wij digitaal een overeenkomst waarop deze gegevens terug te vinden zijn. Meer informatie over kinderopvangtoeslag vind je op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/ 

Ik wil de factuur maandelijks automatisch laten incasseren. Kan dat?

Jazeker! Om een automatische incasso te activeren hebben we een machtiging nodig. Je kunt hiervoor een verzoek indienen via het contactformulier. Je ontvangt van ons een SEPA machtiging die je dient in te vullen. Deze wordt vervolgens door ons verwerkt en na onze bevestiging worden de facturen automatisch geïncasseerd rond de 25e van de maand. 

Waarom betaal ik voor feestdagen als de opvang gesloten is?

Personeels- en overheadkosten lopen door op feestdagen. Daarom betaal je ook voor deze sluitingsdagen. Zouden wij deze dagen niet in rekening brengen, dan moeten de kosten worden verdeeld over minder dagen, waardoor de uurprijs hoger wordt. 

Ouderportaal

Hoe wijzig ik zelf mijn gegevens (bijvoorbeeld adres)?

Na inloggen in het Ouderportaal kies je voor mijn profiel (rechts bovenin). Hier kun je veel gegevens zelf bijwerken. Hier wijzig je ook je wachtwoord en kun je bijvoorbeeld een profielfoto toevoegen.

Waarom vragen jullie om mijn Burgerservicenummer (BSN)?

De Belastingdienst voert een scherpe controle uit op de maandelijkse rapportage die Mikz aan hen stuurt. Mikz stelt deze lijst op door de gegevens uit ons systeem in een overzicht te plaatsen. De Belastingdienst controleert aan de hand van die informatie of je recht hebt op kinderopvangtoeslag (KOT). De Belastingdienst heeft Mikz gewaarschuwd dat er bij het ontbreken of onjuist vermeld staan van jouw (ouder en kind) gegevens kan worden besloten om de KOT per direct stop te zetten. Je zou dan geen KOT meer ontvangen. Het is daarom van belang om je gegevens na te kijken in het Ouderportaal en de ontbrekende gegevens (BSN, geboortedatum) in te vullen in het Ouderportaal. Als het niet lukt om je BSN aan te passen of te wijzigen dan kun je telefonisch contact opnemen met de afdeling Klantadvies. 

Afmelden, ruilen en extra (vakantie)opvang

Afmelden is van cruciaal belang om een goede personeelsplanning te maken. Omdat er op verschillende locaties wachtlijsten zijn, kan een afmelding betekenen dat we een extra opvang aanvraag kunnen toekennen aan de ouder die er op dat moment behoefte aan heeft. Wanneer iedereen op tijd afmeldt heb je ook zelf meer kans om bij een eventuele aanvraag een plaats toegewezen te krijgen.  

Hoe meld ik mijn kind af voor de opvang?

Incidenteel afmelden doe je via het ouderportaal. Je kiest in het menu voor ‘planning’ (via de app) of ‘ingeplande dagen’ (via PC). Vervolgens geef je via de knop ‘afmelden’ de afwezigheid door voor de betreffende dag. Je kunt er ook voor kiezen om de ingeplande opvang in de kalender aan te klikken en daarna op afmelden te klikken. Een afmelding kan mogelijk niet worden teruggedraaid omdat het niet meer past binnen de wettelijke kaders of de bestaande formatie van de groep. 

Als ik mijn kind afmeld, worden de kosten dan in mindering gebracht op de factuur?

Nee. Omdat de kindplanning en personele planning zijn afgestemd op de komst van jouw kind én de vaste lasten voor Mikz dus doorlopen, wordt een afmelding niet in mindering gebracht op de factuur. 

Ik gebruik hele dagopvang. Kan ik een halve dag afmelden?

Nee dat kan niet. Bij afname van een hele dag kan alleen de gehele dag afgemeld worden.

Kan ik afgemelde dagen ruilen?

Nee, het ruilen van dagen is niet mogelijk. Door de toegenomen vraag naar reguliere opvang, het tijdelijk niet kunnen uitbreiden van groepen of locaties door ruimtegebrek of krapte op de arbeidsmarkt zijn groepen vol. Aan een volle groep kunnen geen kinderen meer worden toegevoegd, waardoor een ruilaanvraag (bijna) altijd zou worden afgekeurd. Die teleurstelling, zo leert de ervaring, willen we voor je voorkomen. 

Kan ik extra opvang aanvragen en hoe doe ik dit?

Incidentele extra opvang kan op bij calamiteiten en op basis van beschikbaarheid. Net als bij de ruildag hebben we te maken met volle groepen en is de kans dat je kind extra kan komen beperkt. Beoordeling van de aanvraag is aan de wijkmanager of manager kinderopvang. Je vraagt incidentele extra opvang aan via het ouderportaal. Je start een nieuwe aanvraag via ‘aanvragen’ en kiest voor ‘extra’. Hier kies je de gewenste opvangdag. Je extra opvang is pas ingepland nadat je akkoord hebt gekregen. Aanvragen per mail, contactformulier of telefonisch worden niet behandeld. Extra opvang aanvragen kan niet voor peuterspeelzaalkinderen. 

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag voor extra opvang?

Aanvragen voor extra opvang worden zo snel mogelijk nadat je de aanvraag hebt ingediend en wordt beoordeeld door de wijkmanager. Er wordt dan gekeken of er een plekje beschikbaar is op de groep. De extra opvang is akkoord vanaf het moment dat je deze bevestigd hebt gekregen in het ouderportaal. 

Waar kan ik de tegoeden van mijn ingekochte vakantiedagen (BSO) terugvinden?

In ouderportaal vind je de optie ‘tegoeden’ bij je accountgegevens. Hier zie je het nog beschikbare tegoed. Je vindt hier ook je gebruikte tegoeden terug. 

Hoe werkt de vakantieopvang?

Bij de vakantieopvang van Mikz beleeft je kind iedere dag een spetterend avontuur. We werken met thema’s die de basis vormen voor het veelzijdige programma van activiteiten. Voor 7+ kinderen organiseren we daarnaast spetterdagen; grote activiteiten in verschillende thema’s. Vakantieopvang vindt plaats op vaste BSO-locatie(s). Het kan voorkomen dat je kind wordt opgevangen op een andere locatie dan de gebruikelijke BSO. Vakantieopvang is alleen mogelijk in combinatie met afname naschoolse opvang (NSO) Naast het BSO schoolweken pakket kun je losse vakantiedagen inkopen (minimaal 5 dagen per kalenderjaar). Bij het 49 weken pakket is een aantal vakantiedagen inbegrepen. Dat bieden we niet meer aan nieuwe ouders. Deze dagen kun je flexibel inzetten tijdens schoolvakanties en studiedagen. Het ingekochte tegoed is kind gebonden en vervalt automatisch aan het einde van het kalenderjaar indien niet volledig gebruikt. Voor schoolvakanties houden wij regio Zuid aan. 

Hoe zit het met schoolvrije dagen?

Opvang tijdens schoolvrije dagen bieden we bij een minimale aanmelding van 5 kinderen per opvanglocatie. Vraag vakantieopvang en/of schoolvrije dagen altijd minimaal 3 weken voor aanvang aan. Beoordeling van de aanvragen vindt plaats, uiterlijk 2 weken voor de aangevraagde datum. Bij kleine scholen of schoolvrije dagen op minder drukke dagen kan het voorkomen dat er niet voldoende aanmeldingen zijn. Houd hier rekening mee bij het inkopen van het aantal vakantiedagen.