Ontdek jouw wereld met Mikz

Kindcentrum Bloemenoord

 • PSZ
 • VSO
 • TSO
 • BSO
 • KDV

Mariska van Buul, wijkmanager kindcentrum Bloemenoord: “De peuterspeelzaal bij Bloemenoord is heel knus. Twee medewerkers vormen een stabiel team: zij zijn er altijd. Wat ik mooi vind om te zien, is dat ze veel oog hebben voor ieder kind. Deze medewerkers beleven echt plezier aan hun vak, de passie straalt er vanaf. Begin 2019 start er ook nog een kinderdagverblijfgroep, terwijl recent ook al een BSO aan kindcentrum Bloemenoord is toegevoegd!"

Wat is het hier gezellig!

In kindcentrum Bloemenoord vind je een peuterspeelzaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Een fijne plek, waar kinderen hun eerste vriendschappen sluiten. Ze verwonderen zich over elkaar en doen telkens nieuwe ontdekkingen. Dat is ook de kracht van een groep, waarin kinderen een stroom van kennis met elkaar uitwisselen. De peuterspeelzaal werkt met een programma Peuterplein, van voor- en vroegschools educatie (VVE). Op speelse wijze stimuleren we zo de ontwikkeling van kinderen. De activiteiten zijn gebaseerd op aantrekkelijke thema's die aansluiten op de interesse en de leefwereld van de kinderen. 

Daarnaast vind je in dit kindcentrum ook een kinderdagverblijf (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) en een BSO (op maandag, dinsdag en donderdag voor 4 tot 8, op woensdag en vrijdag voor 4 tot 13). In hetzelfde gebouw kunnen kinderen iedere schooldag vanaf half 8 terecht op de Voorschoolse Opvang (VSO). Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is ook de Tussenschoolse Opvang (TSO) geopend voor alle leerlingen die overblijven op de basisscholen in het kindcentrum. Op onze VSO laten we kinderen op een plezierige manier de tijd doorbrengen voordat school begint. Ze lezen een boekje of spelen een spelletje met één van de andere kinderen of de pedagogisch medewerkers. Tijdens het overblijven zorgen we voor een prettige sfeer zodat alle kinderen even op adem kunnen komen en de indrukken van de afgelopen ochtend verwerken. We eten en drinken samen en kletsen en lachen volop.

Doe maar met ons mee

Als pedagogisch medewerkers vinden we het heel belangrijk open te staan voor wat een peuter ons wil vertellen. We spelen in op de belevingswereld van de kinderen en passen daar spelvormen op aan. Samen werken we aan zelfstandigheid. Zo vinden de kinderen het leuk om te helpen bij het lappen van de ramen. Kinderen verleggen hun grenzen steeds meer en dat geeft hen zelfvertrouwen. De kennis van onze pedagogisch medewerkers wordt regelmatig bijgespijkerd met het volgen van een opleiding. We besteden veel zorg aan de ontwikkeling van de kinderen en werken samen met beide basisscholen, wat een goede doorstroming mogelijk maakt.

Hier ken ik het goed

De peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de VSO en BSO bevinden zich in fijne lichte ruimten. We hebben de inrichting afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Er zijn verschillende speelhoeken, zoals een knusse huishoek, een leeshoek en een bouwhoek. We werken op de peuterspeelzaal met wisselende thema’s en bij het wisselen van deze thema's passen we de inrichting van de hoeken, het spelmateriaal en de activiteiten steeds aan. Hierbij zijn we ook heel nieuwsgierig naar de inbreng van de kinderen.
De kinderen van de TSO verblijven in de aula van beide scholen: ieder kind blijft in de aula van zijn of haar vertrouwde school over. Wanneer iedereen op de TSO klaar is met eten, gaan de kinderen spelen. Is het heel slecht weer, dan mogen ze binnen blijven en iets voor zichzelf doen. Als het weer het toestaat, halen ze buiten een frisse neus. Even tijd voor het kwijtraken van wat fysieke energie! De buitenruimte is nog niet zo lang geleden helemaal opgeknapt. Hier hebben we echt ingespeeld op de groenbeleving van de kinderen: er is een speelkuil met houtsnippers en er zijn volop materialen die spel uitlokken, zoals een heuvel met een boomstam waar de kinderen overheen klimmen. Hier wordt echt ingespeeld op de fantasie van de kinderen, ze spelen allerlei spellen, bouwen boomhutten en doen verstoppertje.

De organisatie van de TSO is door de basisscholen Pieter Wijten en De Hoef en Hugo (locatie Hugo) uitbesteed aan TSO Mikz. Samen met een enthousiast team van overblijfkrachten en een coördinator kan jouw kind het zelf meegebrachte eten in een ontspannen setting opeten. Om 12.50 uur wordt de overdracht van de kinderen van de Hugo gedaan aan de plein-juf. De kinderen van de Pieter Wijten beginnen wat later, eventuele bijzonderheden worden om 13:10 aan de plein-juf doorgegeven.

Contact

Ben je enthousiast geworden over onze peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, de VSO en BSO en de TSO? Dan horen we graag waar je interesse precies naar uitgaat. Je kunt op deze pagina gebruik maken van de optie ‘Inschrijven’ in het menu aan de bovenkant van deze pagina. Wil je eerst een informatiepakket ontvangen? Stuur dan een berichtje naar klant@mikz.nl. Onze oudercommissie is bereikbaar via het mailadres bloemenoord@ocmikz.nl .

Kindcentrum Bloemenoord

 • Kastanjestraat 4
 • 5143 CZ Waalwijk
 • Tel. 06-23490008
 • bloemenoord@mikz.nl
 • Contact: Mariska van Buul

Openingstijden

 • PSZ
 • VSO
 • TSO
 • BSO
 • KDV
 • Mo
  Di
  Wo
  Do
  Vr

  Kom bij de Oudercommissie!


  Gevraagd en ongevraagd meedenken over allerlei beleidsmatige en praktische zaken. Op locatie, en in de centrale oc. Hierin bespreken oc-leden met de directeur-bestuurder het beleid op organisatieniveau en brengen er advies over uit. De directie van Mikz stelt het 'klankbord' van deze centrale oc voor strategische beleidszaken zeer op prijs.

  Belangstelling, of vrijblijvend een vergadering bijwonen? Vraag meer info op je locatie of stuur ons een mail. Het mailadres staat op de onderste regel hiernaast. Wij waarderen je inbreng zeer!