Ontdek jouw wereld met Mikz

Kindcentrum WereldWijs

 • BSO
 • VSO
 • KDV
 • VAK

Nienke Fenn, wijkmanager kindcentrum WereldWijs: “Ons kinderdagverblijf is de afgelopen jaren flink gegroeid. De oudste peuters gaan regelmatig op bezoek bij de kleuters van de basisschool. In overleg stemmen we activiteiten en thema’s op elkaar af. Zo is sprake van een doorgaande lijn naar de kleuterklas.”

Ik leer heel veel van andere kindjes

Bij kindcentrum WereldWijs verwelkomen we kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Zij zijn van harte welkom op ons kinderdagverblijf, onze voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO). Kindcentrum WereldWijs werkt volop samen met de basisschool. Deze nauwe samenwerking heeft er zelfs toe geleid dat basisschool de Bolster en kindcentrum de Rups sinds 2018 samen de naam WereldWijs dragen. Onze peuters sluiten één of twee keer per week aan bij de kleuters op de basisschool. Tijdens zo’n uurtje mogen ze aan dezelfde knutselprojecten werken als de kleuters. Daarnaast treffen ze elkaar twee keer per week bij het buitenspelen. We bieden de kinderen alle ruimte ontdekkingen te doen en een stroom van kennis met elkaar uit te wisselen. Dat is het grote voordeel van twee groepen kinderen met elkaar samen laten spelen. Waar zij hun eigen mogelijkheden zien, merken zij ook de mogelijkheden op van andere kinderen. Vanaf het moment dat kinderen van de dagopvang 1 jaar oud zijn, kunnen zij gezellig met ons aan tafel voor een warme maaltijd. De dag begint vroeg op WereldWijs: om 7.30 uur zien we de eerste kinderen van de VSO al binnendruppelen. We zorgen dat ze op tijd weer in het klaslokaal zitten. Na schooltijd sluiten de kinderen van de BSO weer bij ons aan. Ook zij kunnen zich aanmelden voor een warme maaltijd.


Een kijkje bij de ‘grote’ kinderen

Als pedagogisch medewerkers zijn we ons bewust van de rol die we in de opvoeding van jouw kind vervullen, vooral bij de allerkleinsten. Met veel geduld en respect luisteren we naar datgene wat een kind ons wil vertellen. Dat kan met gebaren zijn, maar ook via eerste woordjes. Het is bijzonder om te zien hoe de kinderen zich stapje voor stapje bij ons verder ontwikkelen. Op deze ontwikkeling spelen we in met spelvormen en spelmateriaal. Samen maken we de kinderen ook steeds wat zelfstandiger, bijvoorbeeld door samen brood te smeren, aan te kleden en om te gaan met conflicten en teleurstellingen. De thema’s stemmen we af met de basisschool om zo een doorgaande leerlijn te creëren. Een heel leuk ‘huisdier’, de nieuwsgierige ‘Raai de Kraai’ helpt ons een handje. Hij is de boombewoner van ons kindcentrum.

De kinderen van de BSO mogen na schooltijd eerst even wat eten en drinken. Hierna kiezen ze zelf uit ons activiteitenaanbod: we organiseren iedere dag spetterende activiteiten en mini-workshops.


We hebben hier echt veel ruimte

Voor onze groepen maken we gebruik van drie sfeervolle ruimtes. Deze zijn getransformeerd tot gezellige, eigentijdse opvangruimten met aparte slaapvertrekken voor de jongste kinderen. In iedere ruimte hebben we gezellige speelhoeken ingericht, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Hier kunnen ze rustig een boekje lezen, bouwen met de blokken, spelen met de poppen of ontdekkingen doen met de lichtbak. Voor kinderen tot 4 jaar maken we gebruik van een speciale buitenspeelruimte. In die ruimte vinden ze een zandbak, spannende verstopplaatsen, een uitdagende kruipheuvel en een fietsroute over hobbelige paadjes.  

De BSO-kinderen trekken zich na schooltijd terug in onze knusse loungehoek en de huishoek of ze zitten gezellig samen aan een grote stamtafel om te eten, knutselen of een spelletje te spelen, en ze mogen aan de slag in ons atelier . Hoe groter de kinderen, hoe meer behoefte er is aan bewegingsruimte. Daarom hebben we ook een keuken waar ze zich kunnen toeleggen op eigengemaakte gerechten of baksels. Daarnaast kan bij mooi weer lekker worden buiten gespeeld op het schoolplein van de basisschool. Is het slecht weer, dan zijn de aula en de gymzaal natuurlijk een prima alternatief.


Contact

Ben je nieuwsgierig geworden naar ons kindcentrum? Kom dan eens een kijkje nemen op onze locatie. We leiden je graag rond en sturen, indien je dat wilt, vooraf een informatiepakket naar je op. Zo kun je thuis alvast meer te weten komen over onze visie en werkwijze. Stuur ons daarvoor een e-mail op klant@mikz.nl. Onze oudercommissie is bereikbaar via het mailadres drunen@ocmikz.nl .

Even rondkijken?

Schermafbeelding 2020 05 12 om 09.52.16

Het team van Wereldwijs neemt je alvast mee.

 

Kindcentrum WereldWijs

Openingstijden

 • BSO
 • VSO
 • KDV
 • VAK
 • Ma
  Di
  Wo
  Do
  Vr

  Kom bij de Oudercommissie!


  Gevraagd en ongevraagd meedenken over allerlei beleidsmatige en praktische zaken. Op locatie, en in de centrale oc. Hierin bespreken oc-leden met de directeur-bestuurder het beleid op organisatieniveau en brengen er advies over uit. De directie van Mikz stelt het 'klankbord' van deze centrale oc voor strategische beleidszaken zeer op prijs.

  Belangstelling, of vrijblijvend een vergadering bijwonen? Vraag meer info op je locatie of stuur ons een mail. Het mailadres staat op de onderste regel hiernaast. Wij waarderen je inbreng zeer!

  Even binnenkijken