Ontdek jouw wereld met Mikz

Ontdek jouw wereld met Mikz!


"We willen kinderen niet vertellen hoe de wereld in elkaar zit, maar ze de wereld zelf laten ontdekken"

De invloed op elkaar en de invloed van de ruimte zijn belangrijk voor het spel

Mikz kinderopvang laat zich inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia waarin de zogenaamde DRIE PEDAGOGEN centraal staan. In de loop van 2018 bereidt een steeds grotere groep enthousiaste medewerkers zich voor op de implementatie. Er wordt nauw samengewerkt om de uitgangspunten te concretiseren. Naast trainingen en kwaliteitskringen wordt er gezocht naar inspirerende voorbeelden en ‘good practice’ De trainingen met bureau hetKan! zijn een belangrijke inspiratiebron en helpen om het gedachtengoed te legitimeren en te onderbouwen.

‘Een kind wordt competent geboren’

De drang om te leren komt van binnenuit: kinderen geven de voorkeur aan activiteiten die goed zijn voor hun ontwikkeling, zij weten dat instinctief. Ze houden van liedjes met gebaren omdat de gebaren ze helpen de woorden te onthouden. Ze houden van muziek en leren zo om goed te luisteren. Ze houden van beweging en beweging drijft hun ontwikkeling. Niet voor niets gaat Mikz uit van een krachtig kindbeeld, waarbij het kind alles al in huis heeft om zichzelf te ontwikkelen.

Een rijke omgeving

We hebben dan voornamelijk als taak om te zorgen dat er veel te zien, te beleven en ontdekken is. Om te zorgen voor een rijke omgeving die letterlijk en figuurlijk ruimte biedt aan de 100 talen van kinderen. Met medewerkers die de moed hebben om kinderen te volgen en de wijsheid om goede vragen te stellen en het juiste materiaal aan te bieden.

Spelen is van levensbelang

De natuur leert ons dat spelen cruciaal is voor ons welbevinden en onze ontwikkeling. Jonge dieren zetten hun leven op het spel door te spelen, en laten zo zien dat spel en spelen van levensbelang is. Voor onze kinderopvang betekent dit dat we ons moeten beseffen dat ontwikkeling (en onderwijs) nooit doelgericht mogen zijn. Echt, fundamenteel leren, ontstaat als kinderen plezier hebben en zelf betekenis mogen geven aan hun ontwikkeling.

Persoonlijke en afgestemde aanpak

Ieder kind, ieder mens ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze. Het is aan ons om kinderen te volgen in deze unieke ontwikkeling en hierop aan te sluiten. Dit vraagt om een enorm vertrouwen en om het loslaten van onze overtuigingen dat elk kind op hetzelfde moment en op dezelfde wijze klaar is om iets te leren. Onze aanpak moet per definitie persoonlijk en afgestemd zijn. Dit betekent ook dat onze organisatie op zoek is naar moedige ouders. Ouders die net als wij durven te vertrouwen op de ontwikkelingsdrang van hun kinderen.

Zo doen wij dat!

Pedagogische visie van Mikz

Schermafbeelding 2018 05 29 om 08.54.37

Even binnenkijken