Ontdek jouw wereld met Mikz

Kindcentrum Duinsprong

 • BSO
 • VSO
 • VAK
 • PSZ

Nicole Pijnenburg, wijkmanager Peuterspeelzaal, BSO en VSO Duinsprong: “Onze opvang is in hetzelfde gebouw als basisschool de Duinsprong gevestigd en sinds augustus 2020 uitgebreid met Peuterspeelzaal De Vennerakkers. Dat vinden veel ouders een groot voordeel.”

Buitenschoolse opvang (BSO)

Bij de buitenschoolse opvang van de Duinsprong bevinden kinderen zich op bekend terrein. In het gebouw van basisschool de Duinsprong ontmoeten de leerlingen elkaar voor voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO). Hiernaast is peuterspeelzaal De Vennerakkers gevestigd. Op onze BSO-locatie krijgen kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar alle ruimte om zich even terug te trekken in een knusse leeshoek, te knutselen in het atelier, een rollenspel te spelen in de huishoek of bouwwerken creëren in de bouwhoek. We merken dat de kinderen graag ervaringen uitwisselen en samen nieuwe ontdekkingen doen. Al spelenderwijs met elkaar worden ze steeds wijzer. De kinderen kunnen kiezen uit een uitgebreid activiteitenaanbod. Opvangtijd is tenslotte ook vrije tijd. De BSO is groot, we vangen veertig kinderen op. Desondanks ademt de locatie een heel gemoedelijke en huiselijke sfeer. Als je wilt, kan je kind na de BSO bij ons aansluiten voor een gezonde warme maaltijd. 

Op woensdagmiddag gaan we met de BSO-kinderen op bezoek bij BSO WereldWijs. We vinden het belangrijk dat kinderen aansluiting vinden bij hun persoonlijke interesses en bieden daarom verschillende dagactiviteiten. 

Peuterspeelzaal

Sinds augustus 2020 is peuterspeelzaal De Vennerakkers één van de locaties van Mikz. De tijd die kinderen doorbrengen op deze knusse en geborgen peuterspeelzaal is leerzaam en vooral erg gezellig. De peuters zoeken elkaar op, doen ontdekkingen en leren spelenderwijs waartoe ze in staat zijn. Iedere dag staat in het teken van plezier maken en grenzen verleggen. De kinderen dagen elkaar uit en werken op die manier aan hun zelfvertrouwen. Het lokaal ligt naast de BSO en in hetzelfde gebouw als BS de Duinsprong. We werken met een VE-programma met herkenbare thema’s en activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. In die activiteiten komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod. We spelen in de verschillende hoeken en beginnen elke dag met de kring, eten samen fruit, begroeten elkaar en bespreken welke dag het is en wat we gaan doen. We zingen herkenbare liedjes als we gaan eten of gaan opruimen. Speciale dagritmekaarten met herkenbare plaatjes zorgen voor een houvast voor de kinderen.     

Taalaanbod is een belangrijk onderdeel van de dag. Op verschillende manieren wordt de taal/spraakontwikkeling bevorderd bij de peuters. We gebruiken hier o.a. de praatplaten en woordkaarten voor van Logo3000. Het goed beheersen van de taal maakt hen sociaal emotioneel sterker en zorgt o.a. voor een vloeiende overgang naar de basisschool en BSO. Kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben worden intensief meegenomen in het VE-programma. We hebben korte lijnen met de leiding van de andere groepen om een goede voortgang en welbevinden te bevorderen.

We werken allemaal samen 

De samenwerking is niet alleen fijn voor onze pedagogisch medewerkers, ook voor de kinderen werkt dit prettig. Zo ontstaat immers een vloeiende overgang naar de basisschool. 

Fysiek spel in de speelzaal en de buitenruimte

Met regelmaat zijn we heerlijk in beweging in de inpandige speelzaal of de ruime buitenspeelruimte met zandbak, speeltoestellen en fietsmogelijkheden.  

Contact 

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze BSO en VSO? Kom dan eens een kijkje nemen op onze locatie. We leiden je graag rond en sturen, indien je dat wilt, vooraf een informatiepakket naar je op. Zo kun je thuis alvast meer te weten komen over onze visie en werkwijze. Stuur ons daarvoor een e-mail op klant@mikz.nl. Onze oudercommissie is bereikbaar via het mailadres drunen@ocmikz.nl .

Kindcentrum Duinsprong

Openingstijden

 • BSO
 • VSO
 • VAK
 • PSZ
 • Ma
  Di
  Wo
  Do
  Vr

  Kom bij de Oudercommissie!


  Gevraagd en ongevraagd meedenken over allerlei beleidsmatige en praktische zaken. Op locatie, en in de centrale oc. Hierin bespreken oc-leden met de directeur-bestuurder het beleid op organisatieniveau en brengen er advies over uit. De directie van Mikz stelt het 'klankbord' van deze centrale oc voor strategische beleidszaken zeer op prijs.

  Belangstelling, of vrijblijvend een vergadering bijwonen? Vraag meer info op je locatie of stuur ons een mail. Het mailadres staat op de onderste regel hiernaast. Wij waarderen je inbreng zeer!

  Even binnenkijken